Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1906 efter 26. april

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr
Direktør
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg
Valby

Kjære Ven
En Hilsen fra Deres gamle Ven Krøyer, han er endnu engang "Wilhelm Tell", atter den gamle, baade som Menneske

og som Kunstner. Jeg maler synger og dandser, lige som Du, efter hvad jeg [erfarer]. Ny bagte Ægtemand. Tillykke! Din Krøyer
x Jeg spekulerer iøvrigt paa at følge dit [Eksempel]
[under billedet] Udenfor Krøyers Hus 1ste Juledag

Facts

PDF
Postcard

Danish

Skagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv