Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-10-07

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Skagen 7 Oktb 88

Kjære Jacobsen!
Jeg har faaet indlagte Brev fra Emile Bastien Lepage Malerens Broder og Arving, ham som har overladt os Billederne.
Det undrede mig lidt at han ingen Underretning har faaet om Deres Indkjøb af Billedet – men maaske er det egentlig min Feil da jeg jo har været Mellemmanden

I denne Sag. Men da jeg ikke fik nogen bestemt Opfordring af Dem til at skrive til ham saa er det ikke faldet mig ind.
Jeg har nu skrevet til ham foreløbig.
Jeg kommer hjem til Kjøbenhavn om en halv Snes Dage og kommer saa ud til Dem for at gjøre Billedet færdigt – den sidste Haand.
Med mine bedste Hilsener til deres Hustru
Deres
P.S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Skagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.