Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-02-24

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Fredag Aften

Kjære Jacobsen
Idag har jeg været hos Cain. Han var ganske overordentlig forekommende. Han udtalte sig næsten med Begejstring om Dem og om Danmark.
Men Gibsmodeller af de store Dyregrupper er ikke til at faa, og Broncerne er solgte til Staten under Betingelse af at være "uniques". Derimod har han en ny Gruppe: en Løve og en Krokodille, der saa svært godt ud, som komme paa Salonen og som vil være à Disposition, hvis der skulde være tale

om noget Kjøb fra Deres Side. Han har Skitsen i Vox, svært god, som ogsaa er tilsalgs. Han udstiller i København en Gruppe af Jagthunde i Bronce.
Gautherin og jeg har idag været hos Barbedienne. Han udstiller forøvrigt i Kunstindustriforeningen hjemme. Men de staar til vor Disposition: Gloria victis, St Marceaux Harlequin, Marcés David av. le C..., Frémiets "Jeanne d'Arc" og om vi vil - Dubois "Sanger" og "St Jean". Samt endelig en Serie af Barye Dyregrupper, "Mozart enfant" kommer i Marmor.
Imorgen gaaer vi til Thiébaut.

Jeg var altsaa hos Gonse. Han sagde at en mere indgaaende Behandling af Deres Samling vilde være mindre paa sin Plads, da næsten alle de franske Ting ialfald tidligere havde været behandlede og fremstillede i Gazetten.
Derimod vilde en kortere Artikel (paa 5-6 Sider) mens et Par Illustrationer kunne komme i Mai - eller Juni-heftet, naar han inden Midten af Marts fik tilstrækkelig detaillerede Oplysninger. Videre derom mundtligt.
Venlig Hilsen
Deres P.S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. 'Familiearkivet'