Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1894-2

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Holckenhus - Torsdag

Kjære Hr. Carl Jacobsen
Jeg fik Deres Brev imorges, men har først nu i Eftermiddag fundet Lejlighed til at besvare det.
Sagen er at jeg, dengang Photographische Gesellschaft i Berlin gjorde den store Gjengivelse af Komitébilledet, samtidig overlod dette Selskab - med et forholdsvis betydeligt Honorar - Eneretten til Reproduction af dette Billede.
Ny illustrerad Tidning kan altsaa aldeles ikke reprodicere Billedet uden ialfald at indhente Phot. Gesellschafts Tilladelse. Jeg skal

strax endnu iaften skrive til Stockholm derom

Med venligst Hilsen
Deres P. S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.