Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-06-21

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

[ikke Carl Jacobsenbs håndskrift] Herr Dr Julius Lange

Helbig mener at Glyptothekets Marmorstatue N 494 ("Hermes" Casali mulig er en Doryforos, men kunde ikke constatere det i Mangel af forhaandenværende Photographier.
Jeg kan stadig ikke finde nogen Afbildning af Doryphoros. Kan De løse Tvivlen. Det vilde dog være i høi Grad interessant om vi havde en Doryphoros her i Landet. Der er Ansats til en Stav eller Spyd baade for og Bag paa venstre Skulder.
Deres hengivne Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Brevet er udateret, men dets placering i kopibogen mellem to breve til andre adressater dateret 21/6 indikerer at også brevet til Lange er fra denne dato.

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv, Carl Jacobsens kopibøger.