Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-12-06

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

6 12 6

Kjære Lange

Jeg har læst Copien Af mit Brev til Dem igjennem og seet af det virkelig kunde misforstaaes og at den Stemning i hvilken jeg skrev det ikke har faaet det udtryk som jeg havde villet.
Jeg maa derfor gjentage hvad jeg i dag sagde Dem at det har været mig saa

fjernt som muligt at være ligegyldig for at berøre Dem ubehageligt, og at jeg meget vilde ønske at mit virkelige Sindelag var kommet bedre frem i Ordene.
Ved ogsaa at læse Deres Brev igjennem saa jeg at jeg har overset det (ikke særdeles tydeligt skrevne) lille Ord ”daarlig”, hvoraf fremgaar at Deres Status er mindre god end jeg først havde

forstaeet, jeg sender Dem derfor endnu Kr. 2000.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv, Carl Jacobsens kopibøger.