Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1883-10-08

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Lange

Megen Tak for den tilsendte Bog Billedkunst, det fornøier mig særdeles at De har samlet disse Afhandlinger, som jeg har læst alle tilforn paa forskjellige Steder, paa eet Sted.
_
Med Hensyn til Photographierne, da skal jeg tillade mig at sende en Mand til at hente dem

og beder Dem da at lægge dem frem saa at han kan faae D dem selv om De ikke var tilstede naar han kom.
Angaaende det definitive opbevaringssted vil jeg sætte mig efter hvad De anser for tjenligst og beder Dem derfor gjøre Forslag i saa Henseende - jeg erindrer nemlig ikke mere om vi omtalte dette da Anskaffelsen blev bestemt

Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Eva N. 2 er kommen og opstillet!

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek