Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1883-12-05

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

5-12-1883

Kjære Lange

Photografierne ere naturligvis til Deres Tjeneste naar De ønsker at laane dem skal jeg imorgen Torsdag lade dem bringe til Bibliotheket paa Charlottenborg, men desværre kun som et privat Laan til Dem
Det var jo min Mening at skjænke dem til

Charlottenborgs Bibliothek; men efter at jeg har seet hvorledes Directeuren stiller sig til til mig og mine Planer ikke at tale om tidligere Gaver fra mig beklager jeg at der foreløbig ikke er den Lyst tilstede hos mig til at give Gaver som jeg kunde ønske.
Fotografierne maa derfor indtil videre forblive

min Eiendom

Venlig Hilsen
Deres hengivne
C. Jacobsen jun

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek