Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-12-04

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

4 12 6

Kjære Lange
Det er meget behageligt for os begge at den af Dem forebragte Anmodning falden indenfor den Grænse, som jeg maa fastholde lige overfor Henvendelserne af samme Beskaffenhed.
Jeg kan derfor have den Tilfredsstillelse at sende Dem indlagt 1000,

som jeg dog beder Dem om ikke at hæve førend paa Tirsdag efter Kl. 2., da jeg netop i disse Dage ikke har flere penge disponible end jeg skal betale.
At De ikke er nogen fin Økonom har jeg nok hørt.
Hvis De kunde udvikle Dem i den Retning vilde det vistnok have en gavnlig Indflydelse paa Deres finantielle Status

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv, Carl Jacobsens kopibøger.