Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1882 før 8. maj

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr. Docent Julius Lange

Det er os Undertegnede bekjendt, at De beskjæftiger Dem med et større Arbeide behandlende Fremstillingen af det menneskelige Legeme i forskjellige Kunstskoler.
Da pecuniære Hensyn let kunne forhale Udgivelsen af dette Værk, hvilket vi meget vilde beklage, vilde det være os kjært om De vilde modtage indlagte Anviisning paa Kr. 3000 som et privat Honorar, i det vi bede Dem anvende det paa bedste Maade til Løsningen af Deres Opgave

Med Højagtelse
C. Jacobsen jun.
Ny Carlsberg

Facts

PDF
Letter

Danish

Før 8. maj

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv