Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1884-02-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Lange

Uagtet De forudsætter det Modsatte maa jeg dog udtale at Deres Anmodning kom mig uventet.
Jeg bør ogsaa allerede nu meddele Dem at De ikke maa gjøre Regning paa at jeg senere kan opfylde eventuelle Ønsker af samme Art. Indlagt medfølger Kr. 2000.

Da man fra Touristforeningen henvendte sig til mig angaaende Oplysninger om Musæerne foreslog jeg at man skulde henvende sig til Dem for at faa Dem til at skrive (imod god Betaling) en Veiledning à la Bädecker til Kunstsamlingerne.
Jeg hører nu at De har overtaget dette Arbeide ogsaa for Ny Carlsberg Glyptotheks Vedkommende. Det vilde være mig kjært at tale med Dem naar De begynder paa Stykket om Glyptotheket.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek