Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1893, august

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Silkeborg
Tirsdag

Min egen kjære Dreng!
Jeg antager at du har modtaget min Tak for dit Brev darling dreng. Vi have et saa vidunderligt Veir og have havt i en otte dage, saa vi ere i den rene luft hele dagen. Jeg gaar meget lange Ture. I Dag som Forandring kjører jeg ned til Fru Johanne Weiss som boer en 1½ times Vei herfra.
Jeg tænker at Jacobine og Marie ere allerede ankomne og at I alle vil være glade og fredsommelig, og ikke critisere ifald at Maries' Mad

ikke er saa storartet. Hun er villig og proper og som sagt fredelig. Og Jacobine maa I være hensynsfuld lige over for, husk det darling unge.
Stakkels gamle Bestemoder, det er rigtignok slemt for hende at tage ind med Bine, som egentlig har ødelagt hele hendes sommerophold. Hvordan man vender og dreier det, er Bine ikke egnet til at tjene for dertil er hun uden opdragelse. Jeg haaber at Theo har det bedre nu. Bed hende være meget forsigtig. Det er ikke saa nemt at blive af med skavanker som at faa dem. Jeg er glad at du har saa

rigelig omgang kjære Helge. Fra Thyra Fenger havde jeg Brev for et par dage siden, hun var saa glad ved dine Besøg og fortalte mig at Du og hun var bleven dus. Nu maa i være søde ved Tullen paa Løverdag. Fortæl Tante Agnes at hendes Badekone Margreta bad mig hilse hende. Hun er gift og har en stor dreng. Hanne har tre drenge. Jeg er begyndt at faae circkel donche idag og befandt mig vel derved. Dr Klee ønskede saa meget at jeg skulde prøve det. Du kan tro at Vagn seer flink ud men han maser ogsaa i al Stilhed

med Fiskesnøre og ro toure saa han er saa bruun. Jeg haabe at alle smaa tingene komme hele til Paula. Jeg længes efter min lille pige kan du tro, ogsaa efter min store dreng og Pige. Skriv snart og husk altid at lade mig vide om F. Kühles tilstand. Nu tilslut en kjærlig Hilsen til Jacobine og alle i Huset og Eder Børn særlig. Tak Agnes for hendes Post carte som jeg modtog idag med Glæde.
Hils Kat og Marie masser af Gange og et knus og kys til dig selv fra din egen Mama som elsker dig.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

OTTILIA JACOBSEN

NY CARLSBERG V

Carlsberg arkiv