Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-08-19

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Thyra Fenger og Kampmanns faaet sønner begge to, alt vel

Kjære Carole
Nej jeg skrev ikke sidste mandag da jeg vidste ei naar du kom hjem. Tak for dit kjære brev idag. Jeg blev saa grulig glad derved, det var saa kjærligt og det gjør mig rask -Jeg vidste hvor svært det vilde være dig at pusle Magnella. Vi vare ogsaa vi to kommen hinanden saa nær i det sidste foraar hvor jeg spadserede afsted i al slags veir med hende og hvor var hun taknemmelig for hver lille opmærksomhed som blev hende tildeel. Hun var rigtignok værd at holde af, hende blev jeg ikke skuffet i , det er vist. Vi ere saa overmaadig taknemmelige for at Emilie har kunnet komme herned til Kogsbølle, ja hun vil kunde med kjærlig haand og hjærte gaa i alle hendes

gjemmer, og uden at kikke af nysgerrighed som efter Eugène. At tænke paa at nogen anden end netop Emilie skulde røre ved noget kunde gjøre mig os saa ondt. Berta og jeg har netop talt saameget om. Apropos derom. I fald jeg skulde falde bort og Agnes overleve mig saa skal hun og ingen anden rode op i mine skuffer og de breve som du har skrevet til mig i mine første aar ombundet, i midt skrivebord's lille midterste skuffe maa du give mig med, og som ung vil jeg ikke skilles ved, - Man veed ikke hvo[r]længe man kan blive sammen, men være det langt eller kort beder jeg kun om fred i samlivet og kjærlighed-
Vi holdt for os selv igaar en lille andagt. Jeg læste en smuk prædiken af Paulli over Corinth XIII mit yndlings kapitel, derefter Deilig er forgen [???] og flere andre smukke salmer

hvoraf jeg seer fra Jakobines brev at "at sige verden ret farvel, var ogsaa een af dem der blev afsungen ved hendes baare. Hvor vare vore tanker hos Eder alle igaar. Vi vare ogsaa enige om at Kogsbølle var hos Michaels til Middag. Du har ret i det at først nu vil livet blive ham rigtig svær.
Tak fordi at du er glad fordi vi komme hjem. Svigermoder har vistnok misforstaaet motivet af vor hjemkomst som ikke var længsel - Huset her er navnlig beregnet paa sommerveir og varm sommerveir og saasnart det er en dag koldt veir har man ondt ved at holde varmen i stuerne og jeg vil nødig kom[me] syg hjem af forkjølelse. Badene trætte og ???? gjør ogsaa at man er noget mere udsat for enhver pust end ellers - Du veed at i

i det blaa værelse og barnesovekammeret er der lærred saa det behøver vel ikke at fornyes. Det blev sat op efter Erlands død da børnene havde havt mæslinger.
I fald der kunne sættes kummer med koldt vand i de nymalede stuer trækker det lugten godt til sig. At jeg længes efter dig behøver jeg ikke føje til da du er meine seele du mein herz og jeg er intet uden dig, og ved dig og med dig.
Børnene ere alle raske og som oftest søde og artige. Synde sætter mig lidt fluer i hovedet, men det gaaer ogsaa over. Agnes og jeg have det godt sammen - Du huskede vel at sende Pakken til Ellie ind til hendes jour de fête. Den ligger i din manchette skjorte skuffe. Hjertelig hilsen til dig fra alle børnene Agnes og din trofaste
Ottilie Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Ottilia nævner, at Thyra Fenger og Johanne Kampmann begge har fået sønner. Det drejer sig om Mogens Fenger født 14. august 1889 og Hans Jørgen Kampmann født 11. august 1889.
Brevet er således skrevet umiddelbart efter 14. august 1889. Formodentlig mandag 19/8, da Ottilia skriver, at hun ikke skrev 'sidste mandag', som var den 12/8.

Holte ?
Copenhagen

Carlsberg arkiv