Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1893, august

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Silkkeborg
Onsdag

Min kjære Helge
Skriv mig et lille Ord til om hvordan at det staar til hos Eder. Jeg bliver urolig naar der gaaer saa lang Tid og jeg har ikke ho[ø]rt nu længe.
Jeg haaber at Paula er rask, og Du passer jo paa Jacobine saa er det nok godt. Jeg har det skidt i min Ryg, det gamle Sted med nerve Smerter. Her skal man jo ud hvordan saa Veiret er og det er jeg ikke vænnet til. Ellers er alt ved det gamle. Vi

oplever ikke saa meget herude paa Anstalten og Aftenerne ere lange nu med Lampelys. Det bedste er vore Spadsereture. Forleden var vi oppe ved Frederik d. 7. Bænk, og vi mindedes AB med Storken, der var ingen denne Gang. Det var en lang tur men jeg er godt dresserede nu og bliver sjelden træt i denne deilige Luft. Vagn har jo travlt hele Dagen. I morges tidlig var de to drenge inde i Silkeborg med Restauratøren til Hestemarked. Det var morsomt, og saa passer han sine Bade punktligt, det

er saa morsomt at see ham møde præcis 10½ hver formiddag. Jeg haaber at det kun var forbi gaaende med Jacobs Hjerte.
Hils og tak ham for hans venlige Brev som jeg blev glad for. Og den kjære Jacobine som passer Jer saa godt. Papa skrev at hun havde sørget saa godt for dem til Frokosten Paulas Fødselsdag. Blot hun ikke tog skade deraf. Hils hende og alle hjemme. Var Paula glad for sine småting. Agnes, Priors, Kat Marie og du kjære Dreng hilses kjærligst fra din egen Mama. Theo er vel rejst ?

P.S. Du veed vel at vi skal blive endnu en hel Uge paa Anstalten, saa Du kommer først hjem, og faaer ingen Mama at ønske dig velkommen. Dine Bøger staaer under Vinduet for sig, Vagns for sig. Bland dem ikke saa er Du sød - køb ikke mere end du behøver af stile bøger, dit Atlas er ligesom ny.

Facts

PDF
Letter

Danish

Silkeborg

OTTILIA JACOBSEN

Birkerød
NY CARLSBERG

Carlsberg arkiv