Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-05-14

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

1898 [påskrevet med blå blyant af CJ]
Theo. Rom [påskrevet med blå blyant af CJ]

Løverdag Aften
14 Mai [påskrevet med blyant]

Kære Carl!
Theos Brev til Grandmama var meget velkomment.
Jeg glæder mig til at høre noget om Sicilien med alle de smukke mindesmærker.
Fra Freund, Pastor Ussing har jeg mange Hilsene[r], som begge vare her i dag. Ellie var her ved Frokost Tid for at sige farvel. Hun rejser paa Tirsdag over Edsbjerg til London. Blot hun maa have Gavn deraf. Hun er meget for Be[d]stemoder, og i sit

hjem. Norman har det ikke rigtig godt, der er nu noget galt med den mave.-
Jakobine kommer herud imorgen.
Din Moder synes hun var noget træt i undersotterne idag, men det er følgerne af den sære historie.
Jeg havde en rar eftermiddag hos Bings forleden.
Jullemoer er kær, har u.g. i massevis. Drengene ere ogsaa gode og kærlige, deres Vidnesbyrd ere ikke saa straalende som Paulas.

Prior kommer hjem iaften. Jeg glæder mig til at være hod dem en dag som altid naar jeg er alene. Jeg smagte din Pilsner paa Gamle i aftes, den var rigtig god, klar og holdt godt paa Skummet. Veiret har været koldt og blæsende med megen regn. Aabnings høitideligheden i Tivoli blev til en Parapluie-Fest.
Jeg haaber at Theo er rask, og antager at hendes fortælling om Sygdommen i Rom i Seng i

fem dage, og tre i Palermo ere overdrevet, siden hun tillige er saa megetpaa farten. Hun gaar for let klædt, men det maa hun om.

Nu haaber jeg at de sidste Breve, Telegrammer ere komne i hænder, og vi faa vel at vide naar hjemkomsten finder Sted naar I kommer lidt til Ro i Rom - Brødoptøierne ængste i Aviserne, maaske mere end i Virkeligheden. Bønene sende masser af Hilsene til deres Papa og Søster, hvortil jeg føier mine
hengivenst
O Jacobsen.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Ottilia Jacobsens brevpapir

Carlsberg arkiv