Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1903-03-29

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

[På langs]
Stakkels Fru Arnold Gamél døde iforgaars Gl. Gamél kommer hjem idag. Misse skulde tappes igaar i Lungerne der er alvor i det Hjem
Jensen Hilser

Ny Carlsberg
Søndag
29/3/1903.

Min kære Helge!
Tak for de to deilige Billeder af mine Drenge og gl. Mary. Det er et aldeles storartet Billede, ikke alene i Udførelse, Tone Opstilling, men Ligheden er storartet. Jeg er umaadelig henrykt derover, og beder dig takke Mary fordi hun varmed det elskelige gamle Menneske. Min Fødselsdag forløb med godt Veir, en masse Blomster Breve og Visiter, jeg var meget fornøiet over min Dag. Om Aftenen havde

jeg Familien Lunns, Tuxens, Fengers Weis-ses, Schmidt Dr Jørgensen, Steenstrup, Normans, Carls. Det gik fornøieligt kun synes jeg altid at Tiden kan være saa kort, man faaer ikke talt nok med de forskjellige rare som ere forsamlede. Menuen bestod i Krebs Suppe, Oxfilex truffés, Haricots Verts, Pontets og Knas. Paa Tirsdag skal Vennerne modtages nede i Glypthotheqets Ceres Sal, idet Herrene aflægge deres Tøi i Forhallen til Roma Busterne, Damerne i den Ægyptiske samt Toilet Værelse i det lille

Cabinet nærmest. Der skal lægges Tæppe paa, Møbler leies etc. saa der bliver pænt. Ceres Salen belægges med Tæpper, ligesaa Karyatide Salen med smukke Tæppe[r] og Møbler. I den ene ende af denne Sal er mit Klavier flyttet ned. I Kejserinde Salen laves et lille hyggelige Salon. I Fest Salen, et meget pragtfuldt Tæppe paa Gulvet, Bordet som et Hestesko maaske, Stole til de fleste. Italiensk let rød og hviid Landviin, 1 varm Re...... med Hviid Vin Sauce med Snitter. Et smukt Bord staaende, med Oxefilet frisk stegte, masser af Salater,

henkogte Frugter, Dansk Smør Brød, Sandwiches, Fugle vildt, smaa fine Kager, Macaroon Stænger. Hr Hellerup skulde til Confirmations Selskab, Einar refused, Jakob Brask, Richard. J. Norman Rasmussen, G Neergaard Poul, som er bleven et saa net Menneske, kommer. Ussing har jeg for hans egen Skyld buden, hans Bestefader og Moder ere her ogsaa. Pastor Ussing skal til Biskoppens til Kirkesagers Ordning den Aften. Jeg skal nok skrive dig Listen paa de In[d]budne. Alle som een har svaret Ja Tak undtagen Henningsen[s] Kone og Einar, hvad jeg godt forstaaer.

5
Der var samme Aften en Fest hos Baron Reedtz-Thott, + Zahrtmann havde Fest i Anledning af hans 60 aarige Fødselsdag. Dér vare Tuxens, Krohns og flere som skulde have været hos os. Stemningen hos os var fortræffelig. Til slut blev det store Tæppe fjernet i Ragnarok Salen. S..aren blev smurt paa Gulvet og til Hartmans deilige Toner dansede unge og gamle henrykte om iblandt Guder, Gudinder, Laurbærtræet, enfin, det var smukt og jeg tror at alle befandt sig vel, og havde en Følelse af hvormeget din Papa har været for sit Land, ved sin store Energi at have samlet alt det smukke saa utrættelig som han har. Jeg tror han var glad det gamle Skind. Theo og Ellen hjalp mig ved at ordne Folk og skrive paa Kort. Edgars brødre Otto, A[l]fred, Hjalmar og Jenny

den sidste i en deilige Toilette Poulsens, Voglers, Ove Lunn, Marie Lunn nu tror jeg at jeg har fortalt Dig Alt, men fortælle dig hvor vellykket det var, kan Du jo ikke føle alligevel. Mine Tjenere, Sadelmagere, Tømrer Hansen, Wagenblast, Alle gjorde de sig Flid for at hjælpe mig. Jeg havde Kogekone, Smørbrødsjomfru, det var meget morsomt. Hils nu Mary og Vagn og fortæl Mary lidt om Festen. - I Mandags vare vi, Paula og jeg, til Hartmans Concert sad i Logen ved Siden af Emperor og Ger...., Dr. Alexandra, Kej. Dagmar Kongen, Kronprindsen, Kronprindsessen etc. Det er dog en historisk Begivenhed at man har været her. Nu God nat, mine elskede Drenge. Siig til Vagn om at lade være at spendere sin kostbare Tid paa Flying ...... Jeg haaber med Guds Hjælp at møde Eder i London til Sommer. Lav en Plan for os. Jeg vil gerne til Oxford etc. Nu hils dear Ring næste Gang jeg skriver bliver det til ham Kys 000 til jer og Mary.
Din Mama

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Edinburg

Carlsberg arkiv,