Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902 efterår

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

2

Kan Du dog ikke faa nogle varmere Strømper og en Dyne er til Tjeneste saa snart jeg faar at vide at I ønske dem sendt over. Men fryse maa I ikke. Lad mig vide hvorledes I indrette Jer. Siig til Vagn at "dit søde Skind" har et lille d som ikke maa glemmes, at vide med de forsk. Tider maa ikke have et "h" foran, jeg ved, ikke jeg hved Læg mere mærke til sligt. I de gode Bøger som I dog læser er Ordene dog stavede i Reglen rigtigt. Einar H.

fik sig et Laud det kære Skrog, han har ogsaa gjort sig Umage. Iovermorgen skal vi til Ida Johannes Bryllup. Hun fik en smuk Prisme Lysekrone fra os, et smukt tæppe fra E. og T. en smuk Tea cosy [?] og nogle yndige Servietter fra Paula.
Idag skinner Solen smukt, og alt seer lidt lysere ud. I to kære drenge". Jeg synes at jeg længes mere nu at jeg havde Eder hjemme. Jeg er jo temmelig ene, selv om Paula gør sit til at være sød og kærlig mod mig, saa

savner jeg dig Helge og vore hyggelige Samtaler. Læser Du noget om Kunst og gør Du det med Grundighed. Jeg tror at den retning ligger svært godt for dig min kære Dreng, og det bør ikke være udyrket Jordbund naar man eier en smuk Interesse. Vagn gaar mere i den Bech-Olsenske Vei, og den er ogsaa god for ham. Nu min kære Tut vær varmt hilset af din Moder. Der er sendt penge strax £ 20 saa har i til tøiet og Miss. J. etc. Skriv mig snart til igjen
Bøgerne ere nok komne

de blev sendt i Torsdags over i en pæn lille Kasse, Jensen selv pakkede dem. Müller Krag er bleven forlovet med den unge Neergaard paa Gyldenholm søn Nr. 2.
Nu et knus til jeg begge to kære Gutter. En stor Hilsen til Mr. Urquhart, samt Hilsener til alle i det gamle Hjem St. Helens. Mary quases og hilses fra Eders trofaste hengivne og Kærlige egen
Mama

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Edinburgh

Privateje