Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1894-07-15

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

[tilføjet med blyant] 15/7-1894

Ny Carlsberg
Søndag

Kjæreste Helge
Tak for dit rare lille Brev, hvoraf jeg lærte at alt stod vel til hos mine kjære - Nu tænker jeg at Veiret har bedaget sig, saa mine Tuller kan komme i søbad og vinde Kræfter til Vinterens Strabadser. Jeg har ikke faaet mine Heste endnu men Seletøi og Pidsk ere i Beredskab, saa snart Dyrene komme. Tænk dig at vi bemærkede Frederikke og jeg, at Hans og Peter vare saa underlige dagen efter Eders afreise. Peter sad og puffede sig tyk, og havde saa trist udtryk i Øiet. Vi bleve enige om at Fuglene længtes efter Eder og nu have vi flyttet dem ind i Forværelset paa 1st Sal, hvor Anna gaaer om Formiddagen, og jeg sidder indtil Frokost tid med mit skriveri eller Maud arbeider, og saa snakker

jeg med dem. Naar Papa drikker thé om Morgenen, hører jeg ham ogsaa underholde sig med Pipperne og nu er Peter mere tilfreds. Huset føles saa tomt uden Eder Rollinger, men det er godt at jeg veed at de alle ere raske.
Jeg havde besøg af Dr i Fredags som bragte Hilsen fra Hornbæk. Nu varer det ikke længe inden inden at jeg kommer ud og seer til Eder. Spørg om jeg ikke skal sende en Kasse Kiks ud til Eder. Kat kan maaske faa kjøbt en lille sprit apparat med casserole, saa I kunde selv koge lidt chokolade, det er tidt rart at have lidt for sig selv. Igaar fik jeg Indbydelses kort til festen til Industrimuseets aabningshoitid. Det er paa Fredag 20de og først Kl. 2 saa Theodora maa arrangere saa hun ikke bliver alt for forjaget. Hun maa lade mig vide naar hun kommer, saa skal jeg hente

hende - Grandmama og T. Agnes ere i Kirke idag, Papa ogsaa. Jeg turde ikke, det regnede stærkt imorges og det er jo en lang Tid at sidde stille stivt op og ned. Jeg har ikke set eller oplevet noget nyt siden Eders Afrejse Andet end at Christine er bleven forlovet med en Bogtrykker. Jeg er glad paa hendes Vegne, men bedrøvet ved at skulde af med min flinke Stuepige. Vi synes at nu maa Marie skynde sig. Alle sende Hilsen til Alle. Indlagt 8 øres Frimærker som Kat bad om. Jeg fik ikke Besked om de fem Kroner skulde sættes ind i hendes Sparekassebog som jeg har. Vil Du spørge hende derom. Jeg haaber at Vagn er høflig og lydig og sidder ordenlig ved Bordet. Kys dem alle fra mig. Hils de kjære Venner og Frk. Buck, hos hvem I boer og modtag et knus fra din hengivne Moder.

Min kjære Helge
Du skal have en Hilsen fra Din Papa, som tænker meget paa Dig og som længes efter Dig.
Jeg haaber at Du har det godt og at Du morer Dig med de andre Børn derude. Kjedeligt er det at det regner saa meget, men jeg tænker at I alligevel kunne være paa Stranden imellem Bygerne.
Hils dine Sødskende, Bedstemoder og Cat.
Din kjærlige
Fader
Carl Jacobsen
Søndag Middag

Facts

PDF
Letter

Danish

I brevet omtales Kunstindustrimuseets åbningshøjtidelighed, som fandt sted fredag 20 juli 1894. Brevet er skrevet søndagen før, altså 15/7

Copenhagen
Hellebæk

Carlsberg arkiv, 92/1986