Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-11-18

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

18de Nov.

Min egen kære Helge!
Tal for Dit rare Kærlige Brev. Endnu har jeg ikke faaet at vide hvorledes I syntes om Ps og mine forskjellige Photografier. Tillige er jeg kjærlig efter at høre om I endnu har betalt Mary for de luncheon for ellers maa I gøre det næste Gang, hun kan ikke blive ved at købe ind uden at I betaler hende for hendes Udlæg. Jeg fik et Brev fra hende fuld ag Glæde over Eders Besøg, jeg er saa taksam at I have hendes kjærlige hjem at ty til, det tror jeg ogsaa

At I ere. – Poulsen var meget glad ved sit Besøg, og over at være sammen med jer to unge var ham en stor Glæde. Og Urquharts og hans Laboratory var han saa optaget af, hvor ivrig den kære King var for at gøre Øllet saa godt som muligt, og at gøre alle improvements muligt. P. fortalte hvor meget der var at lære selv i et mindre Bryggeri som deres er, og hvorledes i de mindste detaljer det kan komme an paa paapasselighed fra dem der arbeider at det hele lykkes. Jeg havde forleden et allerkæreste Brev fra King som fortalte mig løst og fast

Han er dog et darling menneske. Jeg svarer ham snart.
I morgen tager Paula og jeg ned til Helsingør. Thyra Fenger tager med. Svigermoder har været syg i et par Dage, Jacobine ogsaa, men nu er det forbi igjen. I morgen er det Musikforeningens Concert med Beethovens syvende Symfoni, Ouverturen til Ossian af Gade og et par andre Ting. Fru Helene Jacobsen og be[d]stemoder have faaet Eders Pladser denne Gang. – Papa er iaften til Gala dinêr i Anledning af Foreningen 18 Nov 60 aarige Fødselsdag. Jeg var buden,

Men kjender ingen der og vilde hellere blive hjemme. Frk Amdrup bad mig hilse Eder begge, vi læser om Lørdagen. Frk. Zoylner[?] og jeg begynder paa Torsdag. – Kirchners Datter har skudt sig. Det er ganske forfærdelig hvor det tager overhaand med alle disse ulykker.
Jeg skriver snart igjen. Einar var her et lille Øieblik og bad hilse. I fald Du har Ben Hur paa Engelsk saa send mig den, ellers paa Dansk. Hils hos Urquharts, Vagn, Misses Jones, Mary, og vær selv hilset fra din egen Mama.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Edinburg

Privateje