Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-10-30

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

30- 8bre-77

Hr Etatsraad Meldahl
Jeg har med Glæde modtaget Deres Meddelelse ang. Sienasagerne.
Min Fader paastaar haardnakket kun at have lovet 2000 Kr. jeg seer mig saaledes nødsaget til at levere de 3000 skjøndt jeg frygter at det vil see ud som Vigtigmageri at jeg giver et større Bidrag end ham.
Pengene ere til Disposition paa Anfordring
[på hovedet på modsatte side]
Jeg glæder mig meget til Deres Foredrag iovermorgen

Med venlig Hilsen
ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet.