Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-07-30

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Mandag 30-7-77
Kl. 8 1/4 Aften

Hr. Etatsraad Meldahl
Deres Brev af igaar kommer mig først nu Kl. 8 1/4 Aften i hænde for seent til at jeg kan faa disse Linier bragt Dem førend Mødet.
Jeg skal derfor kun gjentage hvad jeg i sin Tid sagde Dem at de af mig fremsatte Tanker eller Betingelser paa ingen Maade være noget Ultimatum, og at jeg ikke er uberedvillig til at imødekomme Udvalgets Ønsker. Men Sagen er altfor vidtløftig til at man skriftlig kan klare den - ifald De Hr. Etatsraad, som sikkert har faaet den lykkelige Gave at kunne være Mellemmand, fremdeles en Gang endnu vilde skjænke Sagen et Par Tanker og mig en Gang ved Leilighed et Par Minutter - jeg vilde i saafald bede Dem angive mig en Tid jeg kunde træffe Dem - saa vilde man vist snarest komme til et Resultat

Deres ærbødig forbundne
C. Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Rigsarkivet.