Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1878-10-08

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Andreas Peter Weis

Document content

Awaiting summary

Transcription

Tirsdag 8-10-78

Kjære Andreas

Henningsen er bleven syg, maa holde Sengen nogen tid, der kan saaledes ikke være Tale om at jeg kan reise.
_
Kunde Du ikke have Lyst til at være min 'Agent' ved denne Auction
Jeg vilde da foreslaae Dig at jeg gav dig Kr. 500 i Rejseudgifter og "Comission" og at vi forresten aftalte mundlig hvorledes Kjøbet kunde gaae for sig

Du maatte naturligviis helst være i Cölln Løverdag Morgen for at have 2 Dage til at see paa Sagerne.
__
Ligeoverfor Din Chef i Ministeriet kan Du jo med Rette gjøre gjældende at din Gage er beregnet paa at Du maa søge Bierhverv og at det derfor vilde være urigtigt om han vilde lægge Dig Hindringer i Vejen.

Jeg er hjemme i aften og imorgen Formiddag paa Ny Carlsberg og i aften ogimorgen Aften paa Univ. [?]

Imødeseende Dit Svar
hengivenst

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet