Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-06-13

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

13-6-77

Hr Etatsraad Meldahl
Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Dem Anvisning paa de omtalte 200 Kroner.
De maa paa ingen Maade uleilige Dem med at gjøre Visiter herud - det beder jeg Dem for mit Vedkommende at sætte Dem ud over.
Hvis De derimod, naar De engang har et Ærinde her i Nærheden, havde Tid til at komme ind til mig da troer jeg at det vilde interessere Dem at see det skjønne Maleri af Bouguereau

som jeg kjøbte hos en Kunsthandler i London

Deres ærbødig hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Rigsarkivet.