Menu

Results: 37

1881-06-16

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1881-12-21

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1882-03-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1882-09-16

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1883-01-02

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1883-02-27

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1884-12-xx

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ er meget glad for, at Gautherin vil lave en skitse til statuen af Dagmar og kommer med flere idéer til statuens udse…

1884-12-01

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Carl Jacobsens første brev til Jean Gautherin, hvor han omtaler sin plan om de to kejserindestatuer.

1884-12-08

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Et 12 sider langt brev om prinsesse Alexandra og kejserinde Dagmar. Carl Jacobsen beskriver de to kvinders ydre og dere…

1884-12-22

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ er skuffet over, at hoffet (dronningen) har bestemt at de to kejserindestatuer skal laves af den svenske billedhugge…

1885-02-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ spørger Jean Gautherin, om han vil udføre statuen af kejserinde Dagmar, også selvom om hun ikke kan sidde model.

1885-02-24

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Om vigtigheden af, at der er en god forbindelse mellem de to kunstnere, hvis kejserindestatuerne skal optræde som pende…

1885-03-19

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Ved L. Tuxens mellemkomst er det lykkedes at få en aftale med prinsesse Alexandra og kongehuset i stand. CJ håber, at d…

1885-08-07

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ orienterer om, at kejserinde Dagmar kommer til Danmark i september, hvor der måske vil blive mulighed for, at hun ka…

1885-08-19

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Kejserinde Dagmar kommer til København. CJ fortæller Gautherin, hvordan han skal rejse til København fra Paris. Han ska…

1885-08-22

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ glæder sig over, at fru Gautherin skal med til København og fortæller at Ottilia Jacobsen taler udmærket fransk. End…

1885-10-08

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ er glad over, at hr og fru Gautherin er godt tilbage i Paris, og han mindes de gode dage sammen med dem i København.…

1885-11-05

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ sender nogle fotografier af kejserinde Dagmar, som han dog beder Gautherin om ikke at kigge for meget på!

1885-12-21

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ ønsker Gautherin tillykke med hans søns fødsel og takker for det tilsendt udkast til en fronton i den påtænkte "Kary…

1886-03-08

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Om en afregning der er blevet væk hos Rothschild. CJ glæder sig til at høre nyt om de to buster, han har bestilt hos Ga…