Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-06-19

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

19de Juni 1886

I Anledning af Deres ærede af 10def.M. undlader jeg ikke at meddele, at ifald Thorvaldsens Buste ikke egner sig til midlertidig Udstilling i Deres Samling, vil det være rigtigt at den finder tilbage til Akademiets Magasin for at bevares der. Jeg skal søge Bemyndigelse til ogsaa at overlade Dem Canovas "Perseus" og Sergels "Amor og Psyke" paa samme Vilkaar som det Øvrige, nemlig til midlertidig Udstilling i Deres Glyptothek og at De tilbageleverer Dem, naar Akademiet maatte forlange det.
Jeg tør dog her allerede forud fremhæve, at Akademiet selv vil betale de 60 Kr, som Istandsættelsen af Perseus har kostet, men at man vistnok til Gjengæld vil ønske at De yder Akademiet et Vederlag ved at overlade det nogle Afstøbninger af saadanne gode Antiker, som det endnu ikke maatte have i sin Samling.

Naar De og Akademiet endelig har modtaget de forskjellige Gjenstande, skal der blive udfærdiget et skriftligt Aktstykke in duplo, der constaterer, hvad hver Part har modtaget, samt de gjensidige Forpligtelser ved Udvexlingen. Jeg forventer nu Deres ærede endelige Udtalelse samt Forslag med Hensyn til de Afstøbninger, som De vil overlade Akademiet.
Jeg vedlægger tillige en Koncept til et Overleveringsdokument mellem Dem og Akademiet.

F. Meldahl

Hr. Brygger C. Jacobsen jun
Ny Carlsberg

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Kunstakademiets brevpapir

Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94