Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

Udateret #1

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Brygger Jacobsen!
Hoslagte Deel af et Brev fra Rosenørn viser at Sagen er gaaet i Orden i den Retning De ønskede.
Deres hengivne
F. Meldahl

Hr Etatsraad!
I Henhold til deres meget ærede Skrivelse af 6 . .. og vor senere Samtale vil jeg blot sige Dem at de omtalte Bissenske Arbeider ikke blive restaurerede af Malthe, men derimod af den yngre Bissen naar Midlerne dertil kunne skaffes tilveie.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek