Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1880-03-22

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
22-3-80

Det gjorde mig ondt at jeg ikke var hjemme da De igaar gjorde mig den Ære at besøge mig.
Jeg vilde da have sagt Dem at jeg ifølge Aftalen i Albertina mødet d. 11 Febr skrev til Barbedienne og udbad mig Opgivelse af Prisen paa de 2 Grupper "Ajax og Patroklos" og "Petus og Arria".
Allerede den 18de skrev B at han skulde gjøre sig Umag "nous allons

nous occuper immediatement de vous renseigner sur la possibilité de nous procurer les moulages des originauve dont vous nous parlez
Dès que nous saurons quelque chose nous vous l'ecrisons de suite"
Endnu er det intet Svar vi maa altsaa øve os i Taalmodighed!
Derimod haaber jeg sikkert at Afstøbningen af Chanteur florentin og Courage militaire skulle komme i Begyndelsen af April til Udstillingen.

Deres hengivne Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet.