Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-07-09

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Herr Brygger C. Jacobsen!

Jeg maa beklage at De skriver til og om mig personlig naar De forhandler med Akademiet. Om Akademiets Forretningsmand er "fordringsfuld" og om det ved sine Bestemmelser lader noget paa urigtig Maade gaa tilgrunde, troer jeg at De og andre Udenforstaaende ikke kunne bedømme paa rette Maade. Det har gjort mig ondt at see disse Udtryk i et Brev til mig.

Deres hengivne
F Meldahl

d. 9/7 86

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94