Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-04-25

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

25/4 86

Kjære Brygger Jacobsen!
Som privat foreløbig Svar paa Deres Brev af 24 skal jeg dog fremhæve at det er en Regel at Intet formes uden at det skeer her i Akademiet, men da vi med Lethed finde et Locale i et af de store Professor Ateliers for denne Gjerning saa lader det sig vel let ordne at det skeer uden yderlig Udgift for Dem.
Det vil ogsaa have Betydning at .... her at kjende af vores ledende Kræfter
Jeg skal paa bedste Maade søge at fremme de andre Spørgsmaal

Men Overdragelse vil ikke finde Sted, derimod midlertidige Laan. Dog komme mere i mit officielle Svar
Deres hengivne
F. Meldahl

Det har glædet mig meget at De har taget Dem af Freunds Arbeider.
Vi have i de sidste Tre Aar ingen Midler til Anskaffelse af Buster efter ny Bestilling til .. - og en Udgift af 14 a 1500 Kroner til de 4 Buster tør vi ikke tænke paa medmindre vi vide hvor stor en Hjælp vi kunne faae. Men der er en anden Side af Sagen og det

er den nationale. Mig forekommer det at Carstens ikke hører hen /hjemme til Frederiksborg. Men herom maa jo den samlede Bestyrelse udtale sig.
Jeg anfører det her for at vise min Opfattelse [??]

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek