Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1883-10-30

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Tirsdag d. 30/10 83

Høistærede
Da jeg i morgen Onsdag kun er fri indtil 11½ og derpaa optaget hele Eftermiddagen beder jeg Dem ifald De vil søge mig komme før den Tid og da jeg paa Torsdag gjerne skulde ud paa Bernstorff Slot med Toget Kl. 11 saa beder jeg Dem i fald De paa Torsdag vilde søge mig da ved en Billet underrette mig om De kommer og da til hvilken Tid. Kan

De ikke før 10½ da beder jeg Dem underrette mig derom for at jeg kan afsige de Mænd jeg ellers skal møde sammen med ved Slottet.
I fald De bedst kan efter 10½ da opsætter jeg Reisen til Fredag eller Løverdag.

Med ..... Høiagtelse
ærbødigst
F. Meldahl

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94