Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1878-11-19

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Høistærede Herr Jacobsen!

Herved undlader jeg ikke efter Løfte at meddele, at Resultatet af de førte Forhandlinger er bleven det, at Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum under al og varm Anerkjendelse af det Smukke i Deres Tanke meget beklager at Forholdene stiller sig saaledes at den ikke har troet det vigtigt at lade Thorvaldsens Museum blive benyttet til en Udstilling af de nævnte Arbeider.
Idet jeg udtaler min Beklagelse over at vi ikke eie eller kunne paavise noget egnet Locale stoler jeg paa at vi uden ret lang Tidsfrist kan have/faa forbedrede Forhold her ved Akademiet et lignende

Leilighed til at see ... god Kunst at see ikke skal .... ubenyttet hen.

Med hjertelig Tak for det mig ... paa Deres store Tilbud som De gav mig i Søndags er jeg

Med Høiagtelse meget hengivne
F.
Meldahl

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Ferdinand Meldahls brevpapir

Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek