Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-04-30

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

30te April 1886

I Anledning af Deres meget ærede Skrivelse af 24de d.M. undlader jeg ikke at medele Dem, at Akademiet næstefter at forholde sig til sin tidligere Skrivelse, tillader at De tager Form over Jerichaus "Adam og Eva", naar dette skeer i Professor Peters Atelier, da denne har indvilliget i at Afstøbningen foretages der.
Hvad angaar Busterne af Schiller og Thorvaldsen, da indvilliger Akademiet i, at disse Overlades Dem til Opstilling i Deres Glyptothek, indtil Staten faaer fuldført sit nye Locale til sine Sculptur Samlinger; thi til den Tid maa Akademiet forbeholde sig Ret til at forlange Busterne tilbageleverede. Akademiet ejer derimod ikke nogen Buste af Wagner.
Med Hensyn til de Buster, som Akademiet midlertidig faaer til Laans i Bytte for de tvende ovnævnte, forbeholder man sig ved en Conference med Dem nærmere at bestemme, hvilket Valg der bør træffes, da Akademiet maa ønske at faae Buster, som ikke allerede haves i Samlingen.
F. Meldal

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Kunstakademiets brevpapir

Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek