Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-09-11

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

11-9-79

Hr Etatsraad Meldahl
Tak for Deres venlige Linier tillige med indlagte Artikel af Pecht som det har interesseret mig saameget mere at læse som jeg jo selv var i München og har seet den interessante Udstilling.
Jeg er Dem ogsaa meget taknemmelig for at De henleder min Opmærksomhed paa Auctionen i Christiania, som jeg takket være vor mangel

paa nogetsomhelst Organ for Kunst nyheder ikke havde nogen Anelse om.
Nu skal jeg dog see at faa Cataloget gjennem Lind.
Forøvrigt tvivler jeg paa at jeg vil være Kjøber her da heller ikke jeg er synderlig indtaget i norsk Kunst - jeg troer at gjøre bedre i at erhverve nogle flere Ting fra München.
Jeg har allerede en smuk Defregger "Brystbillede af en Bondepige" Gabr. Max "Die Reconvalescentin"

Gabl. Tyroler Genrebillede.
En af Udstillingens Perler er "Geiz und Liebe" af Löffts jeg bød 10000 Mrk men der forlanges 15000.
Jeg ømmer mig ved at byde 12 men fik jeg det for de 12 troer jeg at De Hr. Etatsraad vilde glæde Dem mere derover end ved de 20 norske.
Tak fordi De skrev til mig jeg trænger saameget til Deres Veiledning.
Huitfelds Monument og Carstens do troer jeg er i god Gang, men

Capellet i Sorø er gaaet i Staae - det venter paa et Raad af Dem!
Gid at De nu maa komme fornyet og styrket hjem fra Deres Sommertoure at De kan have Sundhed og Lykke og Tilfredsstillelse af Deres Gjerning i saa rigt Maal som
Deres ærbødig hengivne
Carl Jacobsen
ønsker Dem det.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

Copenhagen

Rigsarkivet.