Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-10-18

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Charlottenb. d. 18/10 79

Høistærede Herr Jacobsen!
Jeg kommer fra Baron Rosenørn der med Paaskyndelse og Glæde modtog den foreløbige Meddelelse jeg gav ham om den paatænkte Gave. Han lovede nu at overveie Sagen og saa lade høre fra sig. Han mente at han maatte tale med Cultusministeren for at denne kunde være vidende om Sagen og....
Jeg udtalte at ifald Excellencen gik ind paa Sagen da vilde De vistnok selv tillade Dem at søge ham.

Jeg skal hen at træffe Geheimeraad Krieger i morgen og faae en Udtalelse om den anden Ting/ de andre Ting

Med hjertelig Hilsen

Deres meget hengivne
F. Meldahl

Blot jeg ikke har Adler

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek