Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1887-11-05

Recipient

Laura Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjbn d 5-11-87

Høistærede Fru Jacobsen!
Det glæder mig at kunne meddele Dem at jeg nu har faaet construeret Fontainens Hoveddele færdig og afsluttet de væsentligste Contracter. Alt bliver af Granit og Metal. Vanskeligheden har ligget i at faae en god sort Granit indenfor de beløb som ere calculerede.
Det hele har vundet ved det omhyggelige Forarbeide man da en Deel maa søges i Udlandet eller fjernt fra Kjøbenhavn saa har det taget Tid.
Kun et Spørgsmaal om røde Granitindlæg er endnu tilbage.
Det vilde glæde Dem at høre

at vi paa Frederiksborg have fundet de gamle Blyvandledninger til Fontainen i den indre Slotsgaard og at vi altsaa der faa den oprindelige Kilde til stadig at forsyne den Springbrønd.
Det seer ud til at jeg ved Efterspørgsel i Sverig har fundet de 2 Løver der have siddet ved Broen fra den ydre Slotsgaard ind til selve Slottet, og HM Kongen af Sverig vilde - det har jeg Grund til at tro - ikke sige Nei, naar jeg anmoder om at tage Afstøbninger af disse.
Nu tænker jeg paa, saa snart at begynde paa Fuldførelsen af Slottets 3" Etage, ved Hjælp af de Midler Jacobsen i sin Tid laante Lotteriet

og som nu flyde tilbage.
Ofte har jeg tænkt paa at komme ud og tale med Dem om alle Disse Sager; men Tid, Helbred slaar ikke altid til. De kan ikke tro hvor ofte jeg savner Deres Mand, hvor ofte jeg har Noget som jeg føler at det vilde have glædet ham at være med i.
Jeg beder Dem bære over med at jeg skriver men Tiden slaar som anført ikke til for mig i denne Tid.
Klokkestøberen i Belgien kan sidst i Februar være færdig til Prøvning af Klokkerne.- Jeg har meldt dette til Gade.

I al Ærbødighed
Deres meget hengivne
F. Meldahl.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94