Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1880-01-12

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
12-1-80.

Hr Etatsraad Meldahl.
Medfølger Barbediennes Catalog af hvilket jeg netop har faaet et Par Exemplarer
_
Jeg seer deraf at han nu har faaet Mercié's berømte "Gruppe" Gloria Victis, som han ikke har havt før.
Den er afbildet i Gazette d. b. A formodentlig 1874 hvilket var det Aar den fremkom
/v

Ikke blot som et af Hovedværkerne af vor Tids Plastik, men tillige som paa Grund af den for os ligesaavel som for Franskmændene store symbolske Betydning tillader jeg mig at henstille om ikke netop den var det allerbedste som Albertinas Debut
Quel embarras de choix!
Dog derom ved Mødet

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet.