Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1878-04-19

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

d. 19/4 78

Høistærede
Maa jeg i Henhold til sidste Samtale bede Dem læse hosfølgende Skrivelse som med en Tilføining (som indtrængende for Directionen for Galleriet) vil blive sendt ... paa Onsdag - ... ifald det lykkes mig at træffe Rosenørn før min Afreise.
Jeg vilde takke Dem for at faae det hoslagte Brev tilbage til Løverdag. Det vilde vistnok gavne Sagen om Deres ærede Fader...

Med Tak for al Tillid og Støtte
Deres med særdeles Høiagtelse hengivne
F. Meldahl ærede

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek