Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1878-04-20

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg d. 20-4-78

Hr. Etatsraad Meldahl
Paa min Faders og egne Vegne takker jeg Dem meget for tilsendelsen af P. Krohns Tegninger samt Doucementet ang. Sculpturerne. Foreløbig holder jeg mig altsaa passiv indtil jeg har hørt hvorledes Directionen af Galleriet stiller sig
Jeg har ikke i mine udførlige Reisebøger kunnet finde hvad det er der skal sees i Troyer Kirken.

Til Fristrup har jeg skrevet og tilbudt ham Kr. 500 hvilket jeg anseer for rigeligt

til de Extraudgifter som Forandringen af hans Reiseplan maa medføre. Jeg har tillige foreslaaet ham at mødes med ham i Dijon.

Med fornyet Tak for Deres venlige Imødekommenhed mod mine Planer er jeg Deres ærbødig

hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

London
Copenhagen

Rigsarkivet.