Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1887-09-03

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

3-9-87

Kjære Herr Jacobsen!
Jeg troer at burde henlede Deres Opmærksomhed paa Billedhugger Jensen der arbeider paa en stor Gruppe i Prof. Peters Atelier. Ved hjelp fra Reventlov - Rosenørn Lehn og det jeg har kunnet skaffe er han bleven istand til at udføre det store Værk. Han trænger til at støttes for helt at kunne gennemføre det, - lykkes det er det maaskee et Arbeide netop i den Retning De har ønsket det med Deres Legat. Peters, Bache og Flere erkjende det for et fremragende Arbeide. Var det ikke noget der kunne støttes lidt. Det vil blive til Ære for os naar det bliver godt færdigt til .... store Udstilling næste Aar

De vil strax see at der her haves en Kunstner der indeholder Noget som ikke er almindeligt

Deres meget hengivne
F Meldahl

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94