Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-08-08

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Fortunen Klampenborg
8/8 77

Høistærede!
Da jeg har hørt at Friis som har udgivet Samlingerne om Rosenborg Slot osv har en ikke ringe Deel Materiale liggende som vedrører Frederiksborg Slot og andre Forhold fra C. 4. Tid; men kan ikke faae dette Materiale brugt da han mangler Penge saa har jeg spurgt hvor stort et Beløb han vilde behøve. Han udtalte at naar han kunde faa indtil [?] 200 Kroner naar det Hele var trykt for derved at dække Bogtrykkerens Regning mm saa vilde han kunne faa det hele ud.
Da jeg ansaae det for meest

praktisk at give det denne Form - hvormed man altsaa er sikkret at det Hele er trykt før man yder noget Bidrag - saa tillader jeg mig hermed at henlede Deres og navnligen at De vil henlede Deres ærede Faders Opmærksomhed paa Sagen.

Jeg har alt vandret om men ikke kunnet faae Støtte andre Steder derfor ender jeg hos Dem uden at jeg derfor paa nogen Maade vil være ubeskeden.
Jeg beder Dem helt glemme Sagen ifald jeg kommer med Noget De ikke synes om

Med særdeles Høiagtelse
ærbødigst
F. Meldahl

S[T]
Hr C Jacobsen
Ny Karlsberg

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek