Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-03-12

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Charlottenborg d. 12/3 86.

Kjære Brygger Jacobsen!
Uagtet jeg ikke har læst Deres Udtalelse i Morgenbladet - da jeg aldrig læser den Art af Blade saa maa jeg dog efter det jeg hører bringe Dem min Tak for den Ridderlighed De har viist ved at tage mig i Forsvar ligeoverfor de gemene Angreb der skal have været i nogle Blade.
Jeg var saa vis paa at jeg nok skulde blive Prügeljunge igen at det ikke har overrasket mig, at blive rakket til, men

som anført at blive taget i Forsvar - Ja det var en sjelden Overraskelse og derfor hjertelig Tak

Deres meget hengivne
F. Meldahl

De kan Tro der vil ikke være Den der mere i dette Land faar mig ind i Noget, eller med til Noget, der vedrører Kunst eller Kunstnerforhold. Nu burde det jo være nok med det her under vore gemene Forhold

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek