Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-10-03

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Carlsbergfondets Direktion, 1888/89 ad No 1
3. Oktober 1888.

Herr Brygger C. Jacobsen
R. af Dbg
Ny Carlsberg.

Paa den Dag, da Carlsbergfondet ifølge Deres Faders testamentariske Bestemmelse har overtaget Gamle Carlsberg, har De sendt Direktionen en Skrivelse, hvori De ikke blot har villet udtale den venlige Tanke, hvormed De har omfattet Carlsbergfondet fra dets første Grundlæggelse, men ogsaa har villet byde det velkomment i Deres gamle Hjem. Direktionen kan ikke undlade at aflægge Dem en oprigtig Tak for, at De paa denne Maade har gjort det lettere for den at overtage det store Hverv og Ansvar, som nu er lagt paa den, end det under andre Omstændigheder ville have været, og ligesom den fandt Leilighed ved Mødets Slutning d. 1. Oktober at udtale for Deres ærede Fru Moder, at den maatte være hende og Dem taknemmelige for, at De i sin Tid begge havde billiget beslutningen om Carlsbergfondets Udvidelse pa den storartede Maade, som nu er bleven virkeliggjort, saaledes tillader den sig ogsaa her at give denne Følelse Udtryk overfor Dem. Idet Direktionen haaber, at De vil være overbeviist om, at den under Alt, hvad Fremtiden maatte bringe, ingenlunde skal glemme, hvad Fondet skylder Deres Faders Minde og hans Efterladte, beder den Dem at være ikke mindre overbeviist om, at den fuldt ud deler det smukke Ønske, hvormed
[nederst til venstre]
Med den anførte Ændring af de 3 sidste Linier vedtaget af Direktionen ved Mødet paa Carlsberg 3/10
CB

De under Deres Skrivelse, nemlig at de to Broderetablissementer, Gammel og Ny Carlsberg alle Dage maa blive værdige Brødre.

[noget overstreget]
P.D.V
ærbødigst
C Barfoed

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsbergfondets Arkiv