Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-04-29

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
29-4-81

Hr Baron Rosenørn Lehn
Det træffer sig netop at jeg imorgen Løverdag Kl 2 er bleven tilsagt til Møde med Borgerrepræsentationens Udvalg for Carstens Monument, saaledes at det er mig umuligt at komme til Deres Excellence paa denne Tid.
Derimod vilde det være mig kjært om jeg en Dag i næste Uge maatte søge Dem i

Ministeriet til det nævnte Klokkeslet, hvilket passer mig bedre end at søge Dem tidligere om Formiddagen, da jeg netop i denne Tid er meget optaget indtil Kl 1-2.
Hvis det maatte passe Dem paa Mandag, da vil jeg komme Kl 2 i Ministeriet og jeg venter da ikke nogen Bekræftelse; hvis det derimod ikke passer Dem

paa Mandag beder jeg Dem angive en anden Tid, adresseret til Brolæggerstræde N 5

Med Høiagtelse ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

Copenhagen

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv