Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1919-01-27

Sender

Asta Møller

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

6 Avenue de la
Motte Picquet
27. Januar 1919

Hr Helge Jacobsen
Jeg har lige modtaget Deres brev fra 11te Januar.
Angaaende det ægyptiske Hoved er torsoen ikke naaet til Paris. Perdrizet mente at det var maaske Beduinerne der har haft til opgafe at finde gamle sager til antikvarene i de store byer - der for en letheds skyld havde

hugget hovedet af torsoen og ladet den i jorden eller selve antikvaren der for lettere at sende hovedet til Paris under de nu vanskelige forhold - havde begaaet den vandalisme. I alle tilfælde lader det ikke til - at man ved her i Paris hvor Torsoen findes. Man har lovet mig adressen paa en amatør, der har forskellige ting af Gauguin. Hvis De snart kommer herned, kan vi maaske tage derud sammen, for at se hvad han har-.

Man har givet mig i gaar et photo af en bois sculpté til 5000 francs, som jeg indlægger i brevet. I gaar har jeg telegraferet til la Maison Chenu - for at spørge naar forsendelsen kan finde sted. De bad mig om at have taalmodighed endnu en maanedstid - det er transporten fra Paris til le Havre, der er vanskelig paa grund af transporten af levnesmidler. Jeg kan nok forstaa at De maa være utaalmodig for at se

de forskellige køb - men for øjeblikket er transportforholdene maaske endnu vanskeligere end under krigen, i alle tilfælde gaar levnesmidlerne i vejret og der tillægges den vanskelige transport. Kommer De ikke selv snart herned - jeg har hørt gennem Barbazanges at Etatsraad Hansen ventes om en 14 -dages tid.
De har vel set i aviserne det store røre over de falske Rodin - det er en ting der har cirkuleret/rumsteret længe, og som alle har vidst om

og som nu bliver trukket frem for dagens lys. Naar det har varet en tid falder det hen - som saa meget andet - og falsknerne kan fortsætte deres værk.
Det er forøvrigt med Rodin - som med Van Gogh Daumier og Corot og mange andre en industri at falske ting - som gør at man maa tage sig iagt. Med hensyn til de to hoveder af Rodin, som jeg har købt til dem, har

le marchand certificeret paa regningen, som jeg har til Deres disposition, at kunstværkerne har i det mindste 20 aars tilværelse-. Hvis der er noget de ønsker jeg skal se at opsnuse til Dem - inde De kommer selv til Paris - kan De bare lade mig det vide. Har De opgivet at købe de to træ statuetter af St Therese og Pere Paillard? jeg ved ikke om De har faaet det brev hvor jeg omtaler at kunsthandleren vilde slaa 1000 fr af altsaa tage 17000. Med ønsket om et godt nytaar er jeg Deres forbundne
Asta Möller

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris
Copenhagen

Glyptotekets arkiv