Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-06-12

Sender

Laurits Tuxen

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

31, rue Gabrielle, Paris, Montmartre
d: 12/6 - 81

Kjære Hr. Jacobsen!
Da jeg stadig venter det omtalte officielle Certificat angaaende Bestillingerne, og da jeg ikke rigtig har Lyst til at minde Baron Rosenørn derom, vil jeg, for ikke at ligge ganske rolig, spørge Dem om hvorvidt De traf Mr Dubois, og hvorledes han

stillede sig overfor Sagen.
Skulde Tiden trække for længe ud vil jeg gaa til Gesandtskabet for derigjennem at faa en Skrivelse.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
L. Tuxen

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv