Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

udateret

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Bredgade 33, Torsdag.

Kjære Hr. Jacobsen!
Jeg beder Dem meget undskylde at jeg først nu svarer paa Deres Indbydelse. Jeg har en saa travl Tid nu, hænger i til sent paa Natten med et stort Billede og er saa optagen deraf at jeg ikke rigtig kan tænke paa Andet. Jeg

maa af samme Grund bede Dem undskylde at jeg ikke kommer paa Søndag. Jeg maa helt opgive Selskabelighed i denne Tid - jeg leve paa Atelieret - udenfor Verden
Med venligst Hilsen og Tak for Indbydelsen.

P.S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.