Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1899-10-xx

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ottilia Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Min darling Ottilia
Som Du kan tænke Dig er det mig en stor Glæde at reise med Helge, og jeg er meget glad over at have faaet ham med.
Veiret har været fortræffeligt baade i München og her.
Der var ganske vist frostkoldt med Riim i gaar Morges da vi kom hertil, men
s. 2
Solen er saa varm som en Augustdag i Ellekilde og jeg har maattet tage mit Sommertøi paa.
Jeg tænker paa Dig og længes efter Dig ved enhver Leilighed - naar Du ikke er med mangler mig det det Bedste i Glæden over al den vidunderlige Skjønhed jeg overvældes af.
Lev nu vel og hils Alle Børnene og Moderen samt tyendet hjemme
Din
Carolus

Facts

PDF
Letter

Brevet er ikke forsynet med dato, men det kan udfra brevhovedet og indholdet dateres til efter 25 oktober 1899

Firenze
Copenhagen

Glyptotekets arkiv