Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1919-03-03

Recipient

Asta Møller

Document content

Awaiting summary

Transcription

18 Kastelsvej
3die Marts - 19

Ærede Frue
Deres Brev af 17. f.M. rigtigt modtaget idag, Deres forrige Brev som ligger paa Glyp og hvis Dato og Indhold jeg tildels har glemt beklager jeg ikke at have besvaret idet jeg i de sidste 3 Uger har maattet holde Sengen .... af "den Spanske" som har været meget ond mod mig-
Mit Billede af Gauguin (Tahiti) som Henningsen skaffede mig for 17.000 fr er paa Glyp. lige ankommet fra Frankrig (jeg har desværre endnu ikke set det, da jeg stadig......

Ang. Never more kan jeg strax sige at nævnte Pris 60.000 frs. (jeg husker som sagt ikke saa nøje Indholdet af Deres forrige Brev) er mig altfor høj - Billedet er jo herligt at dømme efter Photoet, iøvrigt vil jeg vente med at købe noget til jeg i Maj besøger Paris, hvor vi sammen kan se og tale om eventuelle Indkøb-

7de Marts - Glyp.
Her paa Glyp. kan jeg desværre ikke finde Deres før omtalte Brev med første Meddelelse om "Never more" og Prisen derpaa men som ovenfor sagt kan jeg ikke afse saa mange Penge - desværre - jeg er

saa vældigt flaaet af Skattemyndighederne (Radikale og socialister) at jeg desværre maa være megen forsigtig med mine Dispositioner.
Jeg forstaaer ikke rigtig at vi ikke kan faa de Ting hjem; Henningsen har som sagt sørget for at det af ham købte Billede (meget smukt Exemplar paa G.'s senere Teknik - 98) blev afsendt og Tetzen-Lund fik med samme Skib en hel Række (20 Stk. ? tror jeg) Malerier hjem, nylig afholdt D.K. (Dansk Kunsthandel) fra 16 Jan til 2 Feb. en fransk Udstilling med 135 Nr., hvoriblandt nogle højst interessante Billeder af G.
Maaske ved at henvende Dem til andre end Chenu, kunde

De opnaa et Resultat.
Jeg haaber engang i Maj at komme til Paris paa et kort Besøg - alting skal være saa enormt dyrt og Bolig næsten umulig at opdrive.
Glæden ved at rejse nu lige efter Krigen er sikkert højst blandet, saa jeg vil gøre min Rejse saa kort som muligt og vente med længere Ophold i Paris til Forholdene have forandret sig -
Med venlig Hilsen
Deres forbundne

Helge Jacobsen

Hermed et Katalog.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv