Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-12-15

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjbh. 13 Dec. 1879

7[senere tilføjet]

Kjære Hr C. Jacobsen jun!
Først bringer jeg Dem min tak for det modtagne Honorar. Dernæst maa jeg meddele at jeg har flere Detailletegninger til "Mykene" hvoraf jeg tillader mig at fremsende een (Taarnet) de øvrige er det maaske bedst at jeg opbevarer - til Udførelsens Tid kommer - Til Slutning vil jeg gerne bede om Forlov at laane de smaa malede Tegninger - da jeg ingen copi har - og da jeg gjerne -af og til vil sysle lidt med "min kjære stadige Tanke".
I næste Uge haaber jeg at Hvidtfeldtsøjlen er præsentabel

Deres hengivne
V Dahlerup

P.S.
I dette Øieblik modtog jeg Deres ærede Meddelelse - og haster med at fremsende de ønskede Tegninger - det bedrøver mig lidt at skilles saa brat fra Disse -
Deres V.D.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv