Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-06-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Laurits Tuxen

Document content

Awaiting summary

Transcription

16-6-81

Kjære Hr. Tuxen
Dubois stillede sig som man kunde vente særdeles elskværdig til Sagen om Afstøbningerne.
Han spurgte mig om jeg ønskede at han skulde gaa med mig til DHrr for at introducere mig, men da jeg skulde reise samme Aften og jeg altsaa ikke havde tid dertil, tilbød han at tale med dem, naar han saa dem.
Jeg opgav da Navnene Chapu, Mercié Falguière og Barrias og nævnede for ham at De var befuldmægtiget af den danske Regjering i denne Sag og at De vistnok vilde henvende Dem til ham for

at erhverve hans Bistand.
Da jeg senere gik med ham til hans Atelier, saae jeg blandt andet den skjønne Haandtegning af en lille Pige .... den er afbildet en profil i chefs d'oeuvres de l'exposition universelle - som jeg fik ham til at sælge mig. Desuden kjøbte jeg et Kvindehoved "etude" som var paa Salonen ifjor samt en ... Bretonne, ligeledes et lille Brystbillede.
Endelig kjøbte jeg den store Magdalena, som han længe har arbeidet paa men som vist først bliver færdig om flere Aar.- Den tegner til at blive et Kunstværk af første Rang.
Dette i Parentes!
_
Hos Barbedienne var jeg mindre heldig.
Han lovede at forhøre sig om hvor man kunde faa Houdons Voltaire

Men det vil være nødvendigt at De gaaer med ham naar De har faaet den officielle Skrivelse - thi jeg stoler ikke paa hans Tjenstiver i denne Sag.
Monsieur Barbedienne er nok Eier af alle Afstøbninger af Barye og har efter M. Lemaître (hans Contorchefs) Sigende betalt dem med uhyre Priser. Lemaître troede derfor ikke at Barbedienne vilde tillade at de bleve afstøbte.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv